Zoom Out
Zoom In
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
امروز  

Skip Navigation LinksArzyabi

  
C111 - مطالبات ذینفعان مالی
C112 - اطلاع رسانی الکترونیک معاملات
C113 - ترک تشریفات مناقصه در معاملات
C211 - نحوه تعامل با نمایندگان مجلس
C311 - میزان آرای قطعی صادر شده
C411 - اجراي سياستهاي پدافند غیر عامل
C412 - انجام اقدامات نظارتي و مقابله با فساد اداري
F111 - استفاده از سایر منابع تامین مالی
F112 - تحقق درآمدهای مصوب در بودجه
F211 - ارائه به موقع صورت‌های مالی
F311 - میزان وصول مطالبات از مشترکین
F312 - نسبی بدهی‌ها به دارایی‌ها
F313 - حل و فصل مالیاتی
F411 - انحراف عملکرد بخش جاری از بودجه
F412 - روند سود (زیان)
L111 - ميزان انطباق تاپ چارت
L131 - درصد فرآيندهاي اصلاح شده
L141 - سرانه پيشنهاد كاركنان
L151 - استقرار مدیریت دانش بر پایه مدل APO
L161 - انجام اقدامات پيشگيرانه در ارتقا سلامت اداري
L211 - ميزان جذب نيروهاي شرکتي
L221 - رعايت ضوابط انتصاب افراد در پستهاي مديريتي
L231 - رعايت حداقل سرانه آموزش کارکنان
L241 - نرخ خروج از خدمت کارکنان
L311 - میزان عملکرد بودجه تحقیقات
L312 - درصد پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته
L321 - درصد پروژه های تحقیقاتی بکارگرفته شده
L331 - تعداد محصولات دانش بنيان
L341 - استفاده از ظرفیت های فرصت مطالعاتی
L411 - میزان یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی
1 - 30صفحه بعد